Product Keys Buy Professional Versions
Check Check Order Status
Ask License / Activation Issues
User Account
Username:  Register
Password:  Forgot?
Stay logged-in
Softwares / Apps
HDMusicBot v6.x Updated
TriviaMaster v4.x Updated
KoolText v3.x Updated
RoomProtector v2.7.01
AutoGreeter v3.1
VietLoto v3.8
How To ...
Configure Sound & Video
Programming / Scripts
PaltalkHelper Library

I find solutions to your business. For a FREE consultation call/text me at (909)742-9133.
Hi [Guest], License / Activation Issues
Chào Bạn
Loi Hay Y Dep
Avatar
Posted on 8/10/2016 2:56:29 PM 2899 days ago
mình mới mua con Bot Nhạc của bạn cách đây khoản 1 tuần.
Trong cái Poster thời gian 300 giây không lưu lạiđc, cứ mỗi lần tắt Bot mở lại Bot trở về con số 300.
Tên bài hát không hiện lên Banner. Mong ban giúp đở
Cám ơn nhiều
VNFox
Avatar
Administrator
Posted on 8/10/2016 8:14:21 PM 2899 days ago
chào bạn, mình sẽ xem lại phần này và sẽ trả lời sớm cho bạn. thanks