Product Keys Buy Professional Versions
Check Check Order Status
Ask License / Activation Issues
User Account
Username:  Register
Password:  Forgot?
Stay logged-in
Softwares / Apps
HDMusicBot v6.x Updated
TriviaMaster v4.x Updated
KoolText v3.x Updated
RoomProtector v2.7.01
AutoGreeter v3.1
VietLoto v3.8
How To ...
Configure Sound & Video
Programming / Scripts
PaltalkHelper Library

I find solutions to your business. For a FREE consultation call/text me at (909)742-9133.
Hi [Guest], License / Activation Issues
Bot co' lúc đọc được icônes và có lúc không đọc được icônes
[Guest]
Avatar
Posted on 5/20/2023 5:06:57 PM 389 days ago
Mến chào bạn admin,

Cho mình hỏi vài câu,

Hiên tại mình đang sài cái bot, HDMusicBot v.6.3.0.

Cách đây mấy tuần tụ nhiên ca'i Bot của mình chạy được hai, ba ngày rồi bị hu, tại vì nhiều lúc Bot đọc được icônes và nhiều lúc Bot nó không đọc được icônes.

Ví dụ : Bot hu
??*°?° [?ANG PHÁT
 • ??*°?°
 • [22968
 • Em So - Pham Thanh Thao ??ợc yêu cầu bởi ?? .....

  Mình đổi icônes khác cũng bị vậy.

  Sao đó trong room không ai điều chỉnh Bot được nũa, mình phải ra rời khỏi rơm rồi vào lại, thì Bot hoặc đọng lại bình thường.

  Sao đó Bot chạy được hai, ba ngày rồi bị hu trỡ lại.

  Bạn co' biết lý do vì sao không, và nhò bạn giúp dùm cho mình.

  Cám ơn bạn.