Product Keys Buy Professional Versions
Check Check Order Status
Ask License / Activation Issues
User Account
Username:  Register
Password:  Forgot?
Stay logged-in
Softwares / Apps
HDMusicBot v6.x Updated
TriviaMaster v4.x Updated
KoolText v3.x Updated
RoomProtector v2.7.01
AutoGreeter v3.1
VietLoto v3.8
How To ...
Configure Sound & Video
Programming / Scripts
PaltalkHelper Library

I find solutions to your business. For a FREE consultation call/text me at (909)742-9133.
Hi [Guest], License / Activation Issues

Hãy Lấy Ngay Professional Version

Hãy đóng góp để giúp cộng đồng mà bạn yêu thích luôn có nguồn tài chính để tiếp tục phục vụ các bạn và để có những programs mới trong tương lai nữa.
Payment Methods:
Số lượng:
Visa Visa Master Card Amex Amex
Paypal Paypal
Donate
add Mở khóa tất cả features
add Update bot miễn phí trong năm
add Được hỗ trợ qua email
add Không gởi quãng cáo khi mở bot


Ở VIỆT NAM: WESTERN UNION

Nếu các bạn ở Việt Nam, các bạn có thể gởi qua Western Union hoặc PayPal.

CASH / MONEY ORDER / WESTERN UNION

Nếu các bạn không có credit card hoặc ngạy sự dụng credit card online, các bạn có thể thanh toán qua Tiền Mặt CASH hoặc Money Order. Các loại Money Order mà có thể sài được là US Postal Money Order mua tại Bưu Điện (Postal Office), Continential Express, National Bonded Money Order, Traveller Money Order, MoneyGram, WalMart, và Western Union Money Order. Khi các bạn gởi tiền mặt hoặc money order, xin vui lòng kèm theo tên software hoặc product mà bạn muốn mua và vui lòng ghi email và số phone để chúng tôi có thể dể liên lạc.